Vanmorgen werden JED & OWEN gecastreerd , twee leuke, vrolijke hondjes die sinds 9-8-2011 op de Fuertedogs finca verblijevn

castratie12-8

Voor de castratie van deze twee vriendjes werd 2 maal EUR 80 uit het castratiepotje gebruikt.

HARTELIJK DANK aan de mensen  die gedoneerd hebben voor de sterilisatie /castratiepot of dit nog gaan / willen  doen.

Stichting Fuertedogs

ABN-AMRO  nr. 52.82.62.289 
te Vleuten
IBAN nummer NL42ABNA0528262289.
BIC ABNANL2A